Sporočilo adventnih pesmi

 

V adventnem času poživimo spomin na pripravo in prihod Božjega Sina na svet. Temu sledi budna pozornost na njegovo prihajanje v naš čas in tudi trdno upanje v njegov zmagoslavni prihod ter sodbo ob koncu časov.

Najstarejši način priprave na božič je bil post in to podobno kot pred veliko nočjo, 40 dni. Pravoslavni kristjani ne poznajo adventa kot mi, ohranili so šest tednov postne priprave na ta praznik kot drugi post (korizma). Prvi del adventa je usmerjen k preroškim napovedim in Božji sodbi,zato kliče k poglobitvi vere v Jezusa Kristusa, Božje stvarjenje in čuječnost. V drugem delu adventa prihaja v ospredje veselje  pričakovanja. Bogoslužje tretje adventne nedelje se začne s spevom Gaudete: »Veselite se v Gospodu, vedno se veselite. Gospod je blizu. »(Flp 4,4.5) Veselje se mora izražati tudi v pesmih in orgelski spremljavi. V evangelijih je poudarek na Janezu Krstniku, Jezusovemu predhodniku. Četrta adventna nedelja se po vstopnem spevu imenuje Rorate: »Rosite nebesa Pravičnega. Odpri se zemlja in daj nam Zveličarja.« (Iz 45,8) Ta spev izraža pričakovanje Kristusovega prihoda na osnovi davnih starozaveznih prerokb. Napovedi so tudi vključene v o-antifone k Moja duša v osemdnevnici pred božičem. 

Posebno mesto v adventni liturgiji ima koral: »Rosite nebesa od zgoraj, oblaki dežite Pravičnega. Ne srdi se Gospod, ne spominjaj se več krivičnosti. Glej mesto svetega je zanemarjeno, Sion je opustošen.  Jeruzalem je ves zapuščen. Prebivališče tvojega posvečenja in tvoje slave, kjer so te slavili naši očetje. Grešili smo in postali nečisti in odpadli smo, kakor suho listje z drevja. In naše krivice so nas odnesle kakor veter. Svoje obličje si zakril pred nami in prepustil si nas v roke naše krivičnosti. Ozri se Gospod na stisko svojega ljudstva in pošlji, ki ga želiš poslati. Pošlji nam Jagnje, vladarja zemlje iz skalne puščave na goro Sionske hčere, da on odpravi jarem našega jetništva. Potolaži se ljudstvo moje, hitro pride tvoja rešitev, zakaj se vdajaš žalosti, se je znova vrnila bolečina. Ne boj se, bom te odrešil.  Jaz sem namreč Gospod, tvoj Bog, sveti Izraelov, tvoj Rešitelj.«

 Naša varianta na odpev Rosite nebesa je stara pesem Vi oblaki ga rosite, ki jo je uglasbil Gregor Rihar in se v prvi kitici sooča s posledicami izvirnega greha. Zato se konča z grenkim s sporočilom: »Bog je bil zemljo preklel, greh ljudem nebesa vzel.«  V drugi kitici predstavi Boga kot usmiljenega Očeta, ki prihaja človeku na pomoč v njegovi bedi. Tretja kitica se veseli in zahvaljuje za dar odrešenja, ki je prišlo po Marijini privolitvi. Pesem sklene s prošnjo, da bi bili ob Jezusovem prihodu na desni strani, kot je to opisal evangelist Matej v pripovedi o vesoljni sodbi. (Mt 25, 31-46) Uglasbitev tega besedila za orgle in zbor je pripravil Martin Železnik. V adventu je praznik Brezmadežne in v latinskem svetu jo opeva besedilo: O, Brezmadežna: »Greha oteta, Mati presveta, bodi nam pomočnica.« Ignacij Hladnik je uglasbil besedilo Bodi nam pozdravljena, ki poje v odpevu: »Čista, vsa brezmadeža, bila si spočeta, greh in pekel zmagala, v hipu prvem sveta.» 

V adventu pojemo še druge pesmi: Vso zemljo tema krije, V revi zdihuje celo stvarjenje, Dopolnjen je obljube čas, Čuj iz višav veseli glas. Kedaj, Zveličar prišel boš, Angelika Hribarja. Vodopivčeva pesem Ni cvetja na tratah ledenih na prisrčen način opisuje dogajanje v adventnem času, od narave, zornic, Brezmadežne in spreobrnjenja ter veselja, ki se poraja ob pričakovanju Zveličarja. Terčeljevo besedilo K nebu povzdignimo solzne oči je uglasbila Breda Šček. Jože Trošt je pripravil zborovsko pesem Drugi advent na besedilo Jožeta Vesenjaka. K adventnim pesmim spadajo tudi različni napevi Angel Gospodov, ki slavi velik dogodek oznanjenja Jezusovega rojstva. Podobno vsebino prinaša tudi pesem Oznanil je angel in Poslan z nebes je angel, ki jo je preprosto in izrazito uglasbil  Martin Železnik.

nalagam novice...