Preskoči na vsebino
nalagam novice...

 

Jezus osvobaja od hudobnega duha

 

Jezus je z izganjanjem hudobnega duha pokazal na nastop mesijanske dobe in prihod Božjega kraljestva. Evangelist Janez je zapisal: »Božji Sin pa se je razodel prav zato, da bi uničil hudičeva dela.« (1 Jn 3,8) Ko se pojavi velika svetost in ljubezen, se v še večji meri dvignejo sile zla. Jezus se je moral že na začetku javnega delovanja spoprijeti s hudim duhom in premagati skušnjave. (Mr 1,12-13; Mt 4,1-11; Lk 4,1-13) Hudič ga je preizkušal v njegovem zaupanju Očetu, vendar se je pokazal kot Služabnik, ki je popolnoma pokoren Božji volji. Katekizem Katoliške Cerkve pravi: »v tem je Jezus zmagovalec nad hudičem: »zvezal je močnega«, da bi mu odvzel njegov plen. (Mr 3,27)« (KKC 539)

Začetek Jezusovega javnega delovanja in vzpostavljanja Božjega kraljestva je tudi začetek izganjanja hudobnega duha. Zato je v Markovem evangeliju že prvi dan povezan s čudežem ozdravitve obsedenega v shodnici v Kafarnaumu. (Mr 1,21-28) Ta osvoboditev je zbudila v ljudeh strah, ki je značilen za prisotnost Božje moči in delovanja. Čudili so se in se spraševali: »Kaj je to? Nov nauk z oblastjo! Celo nečistim duhovom ukazuje in so mu pokorni.« (Mr 1,27) Jezus je zaklical z besedami, ki predstavljajo obrat v zgodovini: »Umolkni in pojdi iz njega!« (Mr 1,25) Tu se je pokazala jasna moč in oblast Kristusa, ki more izgnati hudega duha. Evangelist Marko govori o tem, da je Jezus prepovedal hudobnim duhovom, da bi govorili o njemu, ker je poznal njegove hudobne namene. (Mr 1,34) Ko je zapustil Kafarnaum je tudi drugod oznanjal in izganjal hude duhove. (Mr 1,39)

Drugo izganjanje hudega duha se je zgodilo pri obsedenemu človeku iz Geraše, ki mu je prišel naproti, ko je stopil v to deželo. (Mr 5,1-20) Ta človek je bival po grobovih, trgal verige in okove. Jezusu je zakričal: »Kaj imam s teboj, Jezus, Sin Boga Najvišjega? Rotim te pri Bogu, ne muči me!« (Mr 5,8) Jezus je ukazal hudemu duhu, naj zapusti tega človeka. Na vprašanje, kako je ime nečistemu duhu, mu ta odgovoril: »Legija mi je ime.« (Mr 5,9) To ime je razkrivalo globino in težavnost posedenosti tega moža (rimska legija je štela 6000 mož). To kaže, da hudi duh nima lastnega imena in obraza, je eden in obenem mnogi, poudarja Dominique Cerbelaud. Pri tem je treba poudariti, da je to impresionanten dogodek, ki želi pokazati veliko Kristusovo zmago. Vendar je v pripovedi le nekaj zgodovinskega temelja.

Prav tako je vznemirljiv dogodek, ko je Jezus ozdravil hčer sirofeničanske žene. (Mr 7, 24-30) To dejanje osvoboditve je storil v odsotnosti deklice, le z močjo njegove besede. V četrtem dogodku pri evangelistu Marku je šlo še za posebno posedenost, ko je hudi duh dečka večkrat vrgel v vodo in v ogenj, da bi ga pokončal.(Mr 9, 14-29) V obeh primerih je Jezus zahteval vero ali vsaj pot do nje. Zmaga nad hudobnimi duhovi je dar vere, ki osvobaja od strahu pred lažjo hudobije in naredi človeka poslušnega Gospodovi besedi. Evangelist Matej omenja izganjanje hudih duhov na petih mestih. Skupaj z Lukom govorita o ozdravitvi nemega in slepega obsedenega, (Mt 12,22-23; Lk 11,14-23) o obsedenem nemem človeku (Mt 9,32-33) in hčeri kananejske žene, ki so jo mučili hudi duhovi.(Mt 15, 21-28) Evangelist Luka govori o ženi Mariji, ki je bila imenovana tudi Magdalena, iz katere je izšlo sedem hudih duhov. (Lk 8,2)

Hudobni duh je zajel tudi Jezusove nasprotnike, da so ga obtožili, da z Belcebubom izganja hudobne duhovne. Zelo jasno jim je pokazal, da izganja hude duhove z Božjim prstom, kar pomeni, da je prišlo Božje kraljestvo. (Lk 11,20) Povedal jim je: »Ko močni z orožjem varuje svoj dom, je varno njegovo premoženje.  Ko pa pride močnejši od njega in ga premaga, mu vzame vse orožje, na katero se je zanašal, in razdeli svoj plen.« (Lk 11, 21-22) Tudi njegovi učenci so izganjali hudobne duhove, ko jih je poslal oznanjati Božje kraljestvo. (Lk 10,20) Tedaj je videl pred seboj padec hudobnega duha in osvojeno nebo. Pred tem je moral v neizprosni boj s hudobnim duhom in vsemi, ki so se mu prepustili. Pomenljiv je prihod kače v Getsemanskem vrtu tik pred Judovo izdajo in prijetjem Jezusa.

Primož