Spoštovani občani, dragi bratje in sestre!

V teh dneh smo se obrnili na občane naše koprske pošte 6000 s pismom, s katerim smo vas obvestili o projektu novih orgel v koprski stolnici in o poteku del. Za to smo se odločili, ker že vse od začetka čutimo, da te orgle povezujejo ljudi v mestu, verne in neverne, različne politične opcije, katoličane, pravoslavne in tudi muslimane. Naj bodo orgle miru in naše povezanosti v iskanju notranje in duhovne harmonije.

Jeseni 2017 smo oddali prijavo za razpis za dodelitev koncertnih orgel iz dvorane Tonhalle v Zurichu. Bili smo izbrani med različnimi evropskimi mesti. Velike 4 manualne orgle so bile izdelane po načrtih francoskega skladatelja in organista Jeana Guillouja (1930-2019), ki nas je v letu 2018 tudi obiskal in potrdil to izbiro.

            V mestu in v širšem prostoru so se mnogi razveselili te pridobitve, saj gre za ene najbolj prepoznavnih orgel v Evropi. Vsekakor bo s tem instrumentom Koper postal prizorišče pomembnih koncertov, festivalov in glasbenih dejavnosti.

            Za postavitev orgel smo morali v koprski stolnici najprej postaviti povečan pevski kor in ga umestiti v obstoječo arhitekturo. Vse je oviral zlasti prvi val koronavirusa. Časovnico so zelo podaljšala arheološka dela, saj smo naleteli na pravo pokopališče, ki je bilo nekdaj izven cerkve. Sanirati smo morali tudi zadnjo steno in rozeto. Za uspešno in zelo skladno postavitev kora je odgovoren domači arhitekt mag. Boštjan Furlan. Pri izvedbi, ki smo jo zaupali podjetju Geoit doo, so sodelovali člani projektne skupine

            Po postavljenem koru in prostoru pod korom, marmor je bil že zelo dotrajan, je začela s postavljanjem orgel Mariborska orgelska delavnica, ki je bila izbrana za to delo. Postavljanje orgelskih piščali, kanalov za zrak, registrov, ventilatorjev in ohišja bo trajalo vse do meseca julija. Prešteli smo piščali in odkrili, da gre za največje orgle v Sloveniji, zlasti pa za najbolj prepoznane, saj so na njih igrali veliki   organisti polpreteklega časa.

Po postavitvi piščali se bo začelo uglaševanje, ki bi trajalo nekaj mesecev. Načrtujemo, da bo končano v jeseni in bi mogli nekje oktobra pripraviti blagoslov ter inavguracijo novih orgel. Zanimivo, da bo ta slavni instrument postavljen 600 let po tem, ko je bil v Kopru prvič zabeležen podatek o orglah (1421) in  dve stoletji za tem, je v mestu donelo osem takih instrumentov.

Tako velik in pomembni projekt zahteva finančna sredstva (okrog 700.000 EUR). Župnija Marijinega vnebovzetja Koper je vložila 20% lastnih sredstev, Mestna občina Koper se je zavezala pristopiti z 20% vložkom, posamezniki in podjetja so do sedaj zbrali 20% potrebnih sredstev. Pri tem je sodelovalo tudi Ministrstvo za kulturo in projekt I feel Slovenia. V bistvu je to eden največjih kulturnih projektov v državi.

            Ker so se z epidemijo poslabšale možnosti za zbiranje sredstev med verniki in donatorji in je bilo omejeno zbiranje, ostaja še velika finančna vrzel. Zato vas v okviru možnosti prosim, da podprete to naše delo. Vsak prispevek bo dobrodošel. Opozarjam na akcijo »Postanite boter piščali«, ki nagovarja ljudi dobre volje, da bi postali 'botri' piščali z darom (100 EURO), srebrni botri (500 EURO), zlati botri (2.500 EURO), diamantni botri (10.000 EURO), platinasti botri (25.000 EURO). Darovalcem bomo izdali zahvalo in na primernem mestu objavili seznam donatorjev. Orgle bodo služile liturgičnemu dogajanju, pa tudi kulturnim, izobraževalnim, koncertnim in protokolarnim dogodkom, vključno s porokami. Postanite tudi vi boter ter orgel in širšega toka kulturnega povezovanja v našem mestu.

Več informacij je na www.orglekoper.si in na info@orglekoper.si. V ta namen smo odprli račun na banki Intesa Sanpaolo: SI56 1010 0005 6668 949  SI00 2021-000001

Prav je, da se zavedamo, da gre za zgodovinski projekt te generacije, zato se nam pridružite po svojih močeh. V času zaprtosti javnega življenja smo dobili manj sredstev, vendar smo tudi veliko manj trošili.

V imenu sodelavcev se vam zahvaljujem za pozornost, podporo, molitev in vse materialne darove.  Primož, župnik v stolnici.

                                                                                  

       

  

nalagam novice...