Preskoči na vsebino
nalagam novice...

Božji Maziljenec bo iz Davidovega rodu

Izraelci so se v svoji veri zavedali, da so nosilci upanja in izvolitve, kar so ohranjali z izpolnjevanjem postave in poglabljanjem v sveta izročila.Duhovno branje zgodovine jih je pripeljalo do navdiha za napoved Maziljenca, ki bo rešil človeštvo od ujetosti v greh in zasužnjenost. Podoba te osebe je bila po eni strani jasna, po drugi pa skrivnostna. Mesija je bil obljubljen od Boga vse od začetka, zato je predstavljal upanje izvoljenega ljudstva, ki ga spodbujalo v viharjih njegove zgodovine.

V 'protoevangeliju' je napovedana zmaga otroka nad zlomz vesoljno razsežnostjo. (1 Mz 3,15) V tem človeku bo zvesti odgovor Bogu, za razliko od prvega človeka, ki ni bil pokoren in ga je zavrgel. Vesoljna razsežnost se po Božji obljubi Abrahamu skrči na en narod. (1 Mz 12,1-3) V zgodovini tega naroda je pomemben Jakobov blagoslov, ki namenjen Judovemu rodu in njegovim potomcem.(1 Mz 49, 8-10) Ob tej priliki je očak Jakov spregovoril o nekomu, ki mu bodo pokorna vsa ljudstva. Ta je še nejasen, vendar bo potomec Abrahama in Juda.

Pomenljiv je izrek slepega Bileama, ki bi moral prekleti Izraelce, pa je izrekel prerokbo, da bo zvezda vzšla iz Jakobove rodovine. Nekdo iz Jakobove rodovine bo zavladal in uničil preživele iz mesta. (4 Mz 24, 15-19) Ta oseba bo kralj, vendar je ostal še neodločen. Na to vprašanje je odgovoril prerok Natan, ki je povedalkralju Davidu, da bo gradil tempelj njegov sin Salomon, za njegovo dinastijo pa je napovedal, da bo iz nje izšel potomec, ki bo maziljeni kralj in zmagovalec. (2 Sam 7)

Preroške knjige se posvečajo sami podobi napovedane osebe. Amos je zaradi zablod napovedal delitev Izraela, za Davidovo rodovino pa je pokazal upanje, da ne bo uboga koča, kot je nastala po delitvi. Izaija je spregovoril o izvoljenosti Davidove hiše in o Emanuelu, ki bo za vedno vladal na Davidovem prestolu. Med vojno z Efraimovci je Izaija spodbujal kralja Ahaza, naj bo miren in zaupa Jahveju. Ta ga ni upošteval, Izaija pa je kljub temu napovedal, da bo mlada žena rodila otroka, ki se bo imenoval Emanuel, 'Bog z nami'. (Iz 7,10-16) Otrok bo razpel peruti po vsej zemlji, vladal bo pravično in razločeval dobro od hudega. Njegovo vladanje bo človeško, ker bo jedel skuto in med, ki sta hrana otrok, pa tudi revežev. (Iz 8,8) Emanuel bo šel po drugi poti kot njegovi predniki, ki so si prilastili oblast in si vzeli sadove rajskega drevesa. Po Emanuelu bodo mogli ljudje zopet uživati rajsko življenje. Izaija je napovedal Emanuela v spevu ob osvoboditvi Gileada, Saronske planote in Galijeje. Resnični osvoboditelj je Jahve. Odrešenje bo prišlo po rojstvu in ustoličenju pravičnega kralja iz Davidove rodovine. (Iz 9, 5-6) Izaija je spregovoril tudi o poganjku, ki bo zrastel na mrtvih koreninah Davidove hiše, ki je bila pomanjšana po vdoru Asircev. Nov poganjek bo sin, novi David. (Iz 11,1-9) Njegovo rojstvo bo pomenilo obnovo kraljestva, napolnjen bo z Božjim duhom, vladal bo pravično in  imel čut za uboge. Vzpostavil bo novo dobo miru, ki v kateri bodo skupaj prebivale zveri in njihove žrtve: volk, jagnje, panter, kozliček.

Skoraj v istem času je prerok Mihej oznanil severnim rodovom, da bo odrešenje prišlo iz Davidove korenine, iz Betlehema. (Mih 5, 1-3) Izraelov voditelj bo pasel ljudstvo z Gospodovo močjo, njegova veličina se bo razširila do konca zemlje.Jeremija je v svoji težki in dramatični vlogi pred in po padcu Jeruzalema poudaril pomen obljube Davidovi hiši, da bo uresničevala pravo in pravičnost. Po napovedanem kralju bo Juda rešen, vendar je postavil njegovo podobo v daljno prihodnost. Besedo Mesija je uporabil prerokHabakuk, (Hab 3,12-13) z njim je obudil staro upanje v Jahvejevo odrešenjsko delo po kralju.  PriEzekijelu, ki je začel preroško delovanje v izgnanstvu, je ostala Božja obljuba Davidovi rodovini, vendar je ostal njen nosilec nejasen. Namesto slabih pastirjev v Izraelu bo Gospod sam prevzel vodstvo in pasel svoje ljudstvo. (Ez 34,11-25) Božje maziljenje in njegov duh sta namreč prišla na preroka. (Ez 2,1) Tudi pri prerokih Zahariju in Ageju je napoved Maziljenca vedno bolj skrivnostna in postavljena v oddaljeno prihodnost.

Primož