Avtor: zukpstolnica Objavljeno: 24. 11. 2020

Vnesite vaš naslov

Preberem:. (Lk 1, 57-66)

 

Janezovo rojstvo

Posebnost dogodka Janezovega rojstva je bila starost staršev otroka, zato je bilo nekaj izjemnega, čudežnega. V središču je novorojenec, okrog njega dva starejša človeka, mati je kot stara mati s sivimi lasmi. V majhni družini je nastalo veliko veselje. Sorodniki in sosedje in drugi ljudje po Judovskem pogorju so govorili, da je Bog tej družini izkazal usmiljenje in se z njimi veselili.

            Tudi Zaharija se je pridružil temu dogajanju, bi je srečen, ker mu je Bog izkazal milost, da se mu je rodil otrok. Ko so ga osmi dan obrezali in ga s tem vključili v Abrahamovo zavezo ter Izvoljeno ljudstvo, so Zaharija vprašali za ime. Ta je brez pomislekov zapisal: Janez naj bo! Lahko bi se imenoval Zaharija, po očetu, vendar je Zaharija vztrajal pri angelovem naročilu. V življenju je pomembno vzeti in potrditi, kar hoče Bog in vsiljevati svojih, pogosto ozkih idej.

Ob Janezovem rojstvu pa je prenehala tudi Zaharijeva mutavost. Dozorela je pot njegove vere, po kateri je hodil od dogodka videnja in napovedi v templju. V tem času je spremljal ženo v nosečnosti in bil prisoten pri srečanju z Marijo ter Jezusom. Vsi ti dogodki in še mnogi drugi, zlasti pa rojstvo otroka, so odprli njegovo srce, da se je povsem zaupal v Božje načrte in njegovo varstvo. Odslej je bil čudež in odnos večji in bolj resničen od samo umskega spoznanja ter logike.

Ljudje navadno iščejo varnosti, ne resnic. Varnosti so konkretne, se ponavljajo, dajo vtis, mogoče jih je okusiti, kontrolirati. Varnosti prebivajo v umu, resnice v srcu. Ko se razkrije resnica, se ustrašijo vse varnosti. Nekaj takega se je zgodilo v Zaharijevi hiši: stara ženska je zanosila, oče bodočega otroka je izgubil glas.  Dejstva resnice so vedno edinstvena, ker so čudeži, ki jih morejo vsi videti, nihče pa jih ne more povsem razložiti. Treba je premišljevati, brati, videti zgodovinske povezave in odpreti srce.

Kakor je rojstvo Janeza Krstnika pomembno za vso zgodovino, tako je z rojstvom vsakega otroka Bog na nov način navzoč med ljudmi. Tudi stara in nerodovitna žena zanosi. Če Bog hoče in če ljudje verujejo, je vse mogoče. Mar ni to izziv tudi za našo civilizacijo, v kateri se vse bolj veča število starostnikov, rojstev in mladine pa je vse manj. Janez Krstnik s svojim rojstvom in mladostjo kliče k odločitvi za življenje, k sodelovanju z Bogom pri rojevanju novega življenja, ki je razodetje Boga v svetu. 

 

Pomen imena Janez

Svet bi rekel Zaharija, nebo je reklo Janez. Izbira imena ima velik pomen. Z njim sta Elizabeta in Zaharija priznala Božje vodstvo zgodovine in človeštva. Ime Janez pomeni: Bog je milostljiv ali Bog je izkal svojo milost. V tem imenu je predstavljen tudi program Janezovega poslanstva. Tako ga je Bog poklical in poslal. Otrok je dar Božje dobrohotnosti in ljubezni, Ime nam je dano od večno in je zapisano v knjigo življenja. Z vsakim otrokom je Bog milostljiv in ob njem se odvija novo veselje in čudenje. Otrok prinaša upanje. Janez Krstnik bo pripravil pot tistemu, ki je prišel utemeljiti in osmisliti to upanje.

Ime je torej naloga in smisel našega bivanja. To se lahko pokaže že na začetku ali kasneje ali na koncu, ko se bodo odprle strani Knjige življenja. (Raz 20,15) Pomembno je ime, ki nosi pomen in sporočilo. To ime ni le za okras, ampak ga je treba tudi uresničiti. Ime je Božja kvaliteta, ki jo moramo znati odkriti in razviti, da bomo s svojim življenjem kot svetilniki na svetu, (Flp 2,15) Bog bo svetil v nas, da bomo kot zvezde na nebu.

 

Zaharijeva hvalnica

Zaharija je videl čudež, ki se je zgodil pred njegovimi očmi. Z rojstvom otroka se mu je Bog približal, sprejel ga je kot tistega, ki je, ki deluje, Boga, v katerem živi in mu je blizu. Zato je odprl svoja usta z blagoslavljanjem: Blagoslovljen je Gospod, ki je obiskal svoje ljudstvo z novim življenjem. Božje kraljestvo se je sklonilo v tem otroku na zemljo. On je zasvetil v okolju, kjer se je zdelo, da je življenje ugasnilo in postalo mrtvo.

V Zaharijevi hvalnici odseva duh svetih tekstov in liturgičnih formul, ki jih je kot duhovnik uporabljal: hvale in zahvale Gospodu, da so se začele izpolnjevati stare obljube. Kot duhovno izkušen človek je premišljeval angelove besede, da bo ta otrok velik pred Gospodom in prinesel pomembne odločitve za Izrael. Občudoval ga je, videl v njem moč Elija, ljubezen Davida in vero Abrahama. Njegove oči so videle mogočni izhod iz Egipta, ki je bil Božji dar, spominjal se je obljub, ki so bile dane Abrahamu in Davidu. Bog je naredil zavezo s svojim ljudstvom, da bi ga osvobodil od sovražnikov in strahu, da bi mogli živeti v prosojnosti in na način, ki je skladen zahtevam življenja. Morda je videl pred sabo mogočno podobo preroka, ki bo vodil vojsko proti sovražnikom in osvobodil Izrael od okupatorjev ter tako pripravil prihod Mesija.

Drugi del hvalnice je preroška napoved novorojenemu otroku, da bo prerok Boga Najvišjega, Gospodu bo pripravljal pota in ljudstvu dal spoznati odrešenje v odpuščanju grehov in sicer po prisrčnem usmiljenju Boga, zaradi katerega ga bo obiskalo sonce iz višave in razsvetlilo vse, ki še prebivajo v temi in smrtni senci. (v. 76-79) Bog se razodeva na nov način in njegova usmiljena moč bo začela uresničevati Božje kraljevanje. Boril se bo proti vsemu, kar odvrača od Boga. Odpuščal bo grehe in budil življenje, kjer je že umrlo. Samo Bog more napolniti srca z milostjo ter svetlobo in odpustiti grehe. Pravični bodo mogli tako živeti po občutku Življenja, skladno s stvarjenjskim načrtom in Bogom, ki skrbi za ljudi. Božji Duh bo osvežil vir Življenja in ga obnavljal od rodu do rodu. To more sedaj s svojo izkušnjo potrditi Zaharija.

Ne le Janez, ampak tudi vsak otrok je prerok Življenja, v naše duše prihaja življenje in to diha po našem telesu ter delovanju. Zato je potrebno imeti dobre odnose z bližnjimi in z Bogom. Več, kot je tega Božjega Duha, hujši je boj in zavračanje zla. Janez je bil od vsega začetka v Božji milosti, zato se je mogel tudi tako postaviti proti vsakemu zlu, da ni moglo zavladati nad njim. Veliko je nanj naredila družinska ljubezen, čeprav so bili njegovi starši že priletni. Tako je mogel odraščati v zdravega in premišljujočega mladeniča ter se z dušo in telesom postaviti na stran Življenja, ki ga daje Bog.

 

Točke za premišljevanje: Lahko spremljamo pot, ki jo je naredil Zaharija.

Veselje ob rojstvu otroka, ki je prišel na svet na presenetljiv/čudežni način.

Pomen imena, kaj pomeni moje ime, kako je povezano z mano, kako izbirati imena otrokom?

Hvalnica. Zaharija slavi mogočno delovanje Boga v zgodovini, ko gleda svojega majhnega otroka.

Odkriva njegovo preroško poklicanost, da bo Gospodu pripravil pot. Kako gledati na vsakega človeka v luči njegove poklicanosti in poslanstva?